xx [plyshaci.cz]
podobnost čistě zřejmá
diktátor - podobnost čistě zřejmá