xx [plyshaci.cz]
skatevý gang (znalec pozná členy Ligy výjimečných)
skategang - skatevý gang (znalec pozná členy Ligy výjimečných)